เรนนี่ โดนอีก ! อ้างคุยกับพระนเรศวร เล่าเหตุการณ์เป็นฉากๆ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 รายการเตะผ่าหมาก ช่อง3 ได้นำเสนอบางช่วงของรายการช่องส่องผี ที่ อ.เรนนี่ อ้างว่าได้คุยกับดวงวิญญาณของสมเด็จพระเนรศวรมหาราช โดย อ.เรนนี่ ถาม สมเด็จพระนเรศวรว่าทำไมถึงมีติ่งหู ซึ่ง ดวงวิญญาณของสมเด็จพระเนรศวร ตอบว่า เมื่อครั้งพระองค์ไปอยู่หงสาวดีคนเป็นนายจะต้องเจาะหูจึงมีติ่งหูสองข้างที่ใหญ่ แต่ในปัจจุบันนั้นรูปปั้นที่มีอยู่ทั่วไปนั้นไม่มีรูปปั้นไหนของข้าพเจ้าที่มีติ่งหูเลย และที่หูมีร่องรอยการถูกฟันจากพระมหาอุปราชา และ ดวงวิญญาณของสมเด็จพระเนรศวร แยกจิตออกไปร้อยๆดวง เพื่อไปอยู่ตามที่ต่างๆ ที่มีรูปปั้นท่าน คอยปกปักษ์ดูแล

งานนี้ก็กลายเป็นที่ถกเถียงกันอีกครั้งว่า การที่ อ.เรนนี่ ออกมาพูดแบบนี้ นับว่าเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์หรือไม่


คลิป The Real Ghosts ช่อง-ส่อง-ผี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *